Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
  Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  Ocena: brak danych
 • Wydział Metali Nieżelaznych
  Ocena: brak danych
 • Akademia Morska w Szczecinie
  Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Wydział Agroinżynierii
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Inżynierii Produkcji
  Ocena: brak danych
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
  Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  Instytut Informatyki i Inżynierii Produkcji
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
  Instytut Systemów Zarządzania i Marketingu
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  Instytut Techniczny
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  Instytut Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Mechaniczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Organizacji i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Opolska
  Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
  Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia
  Ocena: warunkowa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Szczecińska
  Wydział Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Górnictwa i Geologii
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Organizacji i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Produkcji
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Wrocławska
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii Produkcji
  Ocena: pozytywna
 • Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
  Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Inżynierska Szkoła Przedsiębiorczości w Poniatowej
  Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
  Katedra Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
  Instytut Inżynierii Produkcji
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  Wydział Menedżerski
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
  Ocena: brak danych

Systemy wspomagania decyzji i zarządzanie wiedzą – Standardy kształcenia

Fazy procesu decyzyjnego. Podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Definicja i geneza systemów wspomagania decyzji (SWD) - funkcje, struktura, procesy. Przewidywanie wyników za pomocą eksperymentów symulacyjnych. Przygotowywanie bazy danych na potrzeby SWD. Techniki kalkulacyjne, zastosowanie metod optymalizacyjnych. Komunikacja z użytkownikiem, projektowanie interfejsu użytkownika. Projektowanie SWD: abstrakcja, konkretyzacja, weryfikacja, wdrożenie. Metody i narzędzia projektowania SWD. Zastosowanie popularnych narzędzi do realizacji SWD (arkusze kalkulacyjne i systemy zarządzania bazami danych wspomagane za pomocą języków programowania wysokiego poziomu). Wpływ SWD na funkcjonowanie organizacji. Metody oceny skuteczności działania SWD. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji - systemy hybrydowe. Integracja SWD z systemami ekspertowymi. Rola i cele zarządzania wiedzą. Znaczenie wiedzy w otoczeniu gospodarczym. Zasoby wiedzy w przedsiębiorstwie - główne składniki, cechy danych, proces uczenia się organizacji. Wiedza indywidualna a wiedza zbiorowa, wiedza jawna i ukryta. Kluczowe procesy zarządzania wiedzą - lokalizowanie, pozyskiwanie, zachowywanie, stosowanie. Rozwijanie wiedzy. Poziomy zarządzania wiedzą - zarządzanie normatywne, strategiczne i operacyjne. Stosowanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu wiedzą. Systemy eksperckie - istota działania i struktura. Projektowanie systemów eksperckich. Procesy przetwarzania wiedzy. Metody pozyskiwania wiedzy, zagadnienie uczenia się maszyn. Metody reprezentacji wiedzy: deklaratywne (rachunek zdań, rachunek predykatów, stwierdzenia i reguły), proceduralne (ramy, sieci semantyczne, tabele decyzyjne). Elementy logiki rozmytej w reprezentacji wiedzy. Zapis i weryfikacja baz wiedzy. Stosowanie systemów hybrydowych i technik „drążenia” danych w zarządzaniu wiedzą. Wielowymiarowe systemy pomiaru wiedzy. Wdrażanie i użytkowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/