Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Organizacja systemów produkcyjnych Zobacz
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie Zobacz
Systemy wspomagania decyzji i zarządzanie wiedzą Zobacz
Zarządzanie projektem i innowacjami Zobacz
Zarządzanie strategiczne Zobacz
Zintegrowane systemy zarządzania Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/